HVAD ER UNGDOMSRÅDET?

UNGDOMSRÅDET I GLOSTRUP - SIDEN 2007

MELD DIG IND I UR

PROJEKTER OG VISIONER

BILLEDER OG VIDEOKLIP

KONTAKT UR

RÅDET BØR SPILLE EN STØRRE ROLLE I DE UNGES LIV!

"Unge i Glostrup har ikke meldt sig som frivillige for at blive undervist eller opdraget. Vi er med for at varetage den brede ungdoms interesser i Glostrup kommune. Ungdomsrådet bør derfor spille en langt større rolle i de unges liv i Glostrup - for vi har ikke altid de samme behov og interesser som de kommunale aktører på ungeområdet"

Glostrup Ungdomsråd 2014

FAKTA OM UNGDOMSRÅDET

Glostrup ungdomsråd er Glostrup kommunes kommunale ungdomsråd - og modtager økonomiske støtte hvert år til aktiviteter og arrangementer for unge. Ungdomsrådet består af et ubegrænset antal menige medlemmer . Lige nu er der ca. 400 menige (passive) medlemmer som igennem tiden har meldt sig ind i Ungdomsrådet. Og der er 14 unge engagerede unge i Ungdomsrådets styregruppe, inkl. formand og næstformand. UR formand er Roar Reinert, næstformand er Anna Sine With. Glostrup ungeguide er koordinator og sekretær for UR samt sparringspartner på projekter og kommunikation.

UR styregruppen består af max. 15 engagerede unge, som bl.a. står for at igangsætte samt styre ungdomsrelaterede projekter og arrangementer og meget mere. Styringsgruppen står også til rådighed med vejledning og hjælp til kommunens institutioner og engagerer sig, der hvor de unge bør have indflydelse.

Styregruppen, formand og næstformand er til valg hvert år og får hjælp til alt det administrative og formelle arbejde af Glostrup Ungeguide.

BESTYRELSER/INTERESSEORGANISATIONER

UR har siddet med som observatører i Glostrup ungdomscenters bestyrelse siden 2007 - og fik i 2012 fuldgyldigt medlemsskab. UR sidder også med i Netværket af Ungdomsråd (NAU), som er en tværpolitisk ungdomsorganisation for demokratiske projekter for unge mellem 13 og 30 år, som ungdomsråd, ungdomshuse og lignende. NAU er støttet af DUF.

UR meldte sig ud Ungdomscenterets bestyrelse i 2015.

FAKTA OM GLOSTRUP UNGEGUIDE

Glostrup ungeguide refererer til Unge- og Uddannelsesenheden og har vedtægtsbestemte forpligtelser i forhold til at løse forskellige praktiske opgaver for UR, fx at fastsætte møder, skrive dagsordener, referater og styre møderne. Ungeguiden sørger også for at arbejdsformerne i UR styregruppe, tilgodeser ungekulturen, den brede ungdom samt sikrer de forskellige forpligtelser og funktioner som ungdomsråd.

Ungeguiden er ansvarlig for at gennemføre et årligt ungdomsrådsmøde med valg af styregruppe, formand og næstformand. Ungeguiden er UR sparringspartner på de politiske processer, foreningsarbejde, lokaldemokrati, formidling, kommunikation, argumentation og forhandling samt brobygger mellem UR, det politiske niveau og de kommunale aktører på ungeområdet.