GLOSTRUP UNGEGUIDE

HAR DU GODE IDEER TIL UNGDOMSLIVET I GLOSTRUP?

Back stage - Glostrup Festival 2016. Aftenshowet præsenteres af Glostrup ungdomsråd i samarbejde med Glostrup ungeguide Avi Kremlovski

Alle kan kontakte Glostrup ungeguide med henblik på samarbejdede i forbindelse med unges trivsel og ungdomsliv. Målgruppen er de unge mellem 15 og 25 år.

Har du gode idéer til aktiviteter, arrangementer eller lign., så skriv til Ungeguiden avi.kremlovski@glostrup.dk eller ring på telefonnr.: 3055 5682.

Glostrup ungeguide hedder Avi Kremlovski - og kan altid fanges hver mandag fra kl. 13.00-18.00 i Ungdomscenteret i Glostrup - Ved Brandstationen 1.

LÆS EVALUERINGSRAPPORTEN: GLOSTRUP UNGDOMSPOLITIK 2006-13

Uddrag fra rapporten:

(...) Generelt peger evalueringen på, at unge i Glostrup er stolte af og trygge ved at bo i Glostrup. I 2007 blev Ungdomsrådet etableret som et led af ungdomspolitikken tiltag. Mange unge kender til rådets arbejde og kender muligheden for, at påvirke deres hverdag gennem aktivt at henvende sig til rådet. Både gruppen af unge og medarbejderne delte opfattelsen af, at de unge er bekendte med mulighederne for indflydelse på egen hverdag. (...)