GLOSTRUP UNGDOMSRÅD

MELD DIG IND I UNGDOMSRÅDET - OG FÅ MEDINDFLYDELSE ALLEREDE I DAG!

En del af UR styregruppe 2016.

Glostrup ungdomsråd er Glostrup kommunes kommunale ungdomsråd - og modtager økonomiske støtte hvert år til aktiviteter og arrangementer for unge. Ungdomsrådet består af et ubegrænset antal menige medlemmer . Lige nu er der ca. 400 menige (passive) medlemmer som igennem tiden har meldt sig ind i Ungdomsrådet. Og der er ca. 12 engagerede unge i Ungdomsrådets styregruppe, inkl. formand og næstformand.

UR formand er Roar Reinert, næstformand er Anna With. Glostrup ungeguide er koordinator og sekretær for UR samt sparringspartner på projekter og kommunikation.

UR styregruppen består af max. 15 engagerede unge, som bl.a. står for at igangsætte samt styre ungdomsrelaterede projekter og arrangementer og meget mere. Styringsgruppen står også til rådighed med vejledning og hjælp til kommunens institutioner og engagerer sig, der hvor de unge bør have indflydelse.

Styregruppen, formand og næstformand er til valg hvert år og får hjælp til alt det administrative og formelle arbejde af Glostrup Ungeguide.

BESTYRELSER/INTERESSEORGANISATIONER

UR har fuldgyldigt medlemsskab i 2012. UR sidder også med i Netværket af Ungdomsråd (NAU), som er en tværpolitisk ungdomsorganisation for demokratiske projekter for unge mellem 13 og 30 år, som ungdomsråd, ungdomshuse og lignende. NAU er støttet af DUF.