MAD FÆLLESSKABER 2016

GLOSTRUP UNGDOMSRÅD: MADFÆLLESKABER

UNGDOMSRÅDET MED I LANDSDÆKKENDE PROJEKT: MADAMBASSADØRER

Glostrup ungdomsråd er valgt ud blandt 43 ungdomsråd i Danmark (medlemmer af NAU), som er med på det første hold, der skal uddannes til Madambassadører. To unge fra ungdomsrådets styregruppe skal afsted på 1 uges højskoleophold på Suhrs højskole til august, hvor de skal lære at igangsætte madfællesskaber for byens unge. I alt 8 ungdomsråd, heraf 21 unge skal i gang med uddannelsen. Målgruppen er unge 16-24 år.

Madfællesskaber

I projektet uddannes madguider og madambassadører til at igangsætte lokale aktiviteter med mad som omdrejningspunkt. De unge kan søge støtte om penge til at realisere deres projekter via en pulje på 100.000 kr. om året.

Madambassadørerne er et af de bærende elementer i et nyt storstilet landsdækkende projekt der skal sikre 20.000 unge færdigheder og fællesskaber, hvor de kan udvikle deres madvaner sammen med andre unge. Projektet støttes af Nordea-fonden med 12,7 mio. kr. og løber fra 1. jan. 2016 til 30. jun. 2019.

Masser af potentiale i Glostrup

Vi er rigtig stolte af at kunne sende Laura og Mick afsted som nogle af de første Madambassadører i Danmark - og glæder os til at komme i gang med at oprette nye madfællesskaber i Glostrup. Vi har rigtig mange ideer til mulige madfællesskaber og er sikre på, at der også er andre aktører på ungeområdet, som vil bakke op – og har gode input vedrørende ungegrupper, hvor behovet for er til stede.