MELD DIG IND I RÅDET

ER DU 15-25 ÅR OG BOR I GLOSTRUP?

En del af Ungdomsrådets styregruppe - fotoshoot 2016.

DET ER MED GARANTI IKKE KEDELIGT AT VÆRE MED!

- VIL DU HAVE MEDINDFLYDELSE PÅ EGEN OG ANDRE UNGES TRIVSEL I GLOSTRUP?
- HAR DU GODE IDEER TIL NYE AKTIVITETER/ARRANGEMENTER FOR UNGE?
- HAR DU LYST TIL AT INDGÅ I ET FÆLLESSKAB SOM VIL GØRE EN FORSKEL?
- HAR DU LYST TIL AT ARBEJDE MED MEDIER OG KOMMUNIKATION?
- VIL DU VÆRE MED TIL AT FREMME MUSIKKULTUREN I BYEN?
- HAR DU LYST TIL AT VÆRE MED TIL AT UDVIKLE LYDSTUDIET REAL LIFE STUDIO?
- HAR DU LYST TIL AT PRØVE KRÆFTER MED UR UNGDOMSMAGASIN ZONE 43?
- ER DU INTERESSERET I POLITIK OG LOKALSAMFUNDETS VIRKE?

Medlemmer af Ungdomsrådets styregruppe til deres debataften/event under kommunalvalget 2013.

Medlemmer af ungdomsrådets styregruppe - backstage til deres aftenshow - Glostrup festival 2016

PLADS TIL ALLE

Af Jonas Madsen, tidligere formand for Glostrup ungdomsråd

”Glostrup Ungdomsråd har været under konstant udvikling. Især i de senere år har rådet kunne byde ind i mange debatter og favne bredt i viften af aktiviteter og tiltag for de unge i Glostrup”.

UNGE SOM BRÆNDER FOR AT GØRE EN FORSKEL

Rådet er repræsentativt for rigtig mange unge i Glostup, hvad enten det gælder høringer om skolereformen og inklusionsstrategi, at skabe interesse for at stemme til kommunalvalget eller skabe små og store events for byens borgere. Glostrup Ungdomsråd har vist at de har en stærk organisering, frivillige ressourcer og ”gå på mod” til at stable et holdbart og flot setup på benene hver gang.

I dag oplever jeg at de unge er utrolig stolte over at sidde i Rådets styregruppe. De er klar over at de er talsmænd for Glostrups unge - og de evner at se ud over egne grænser og behov, sætte sig ind i - og kæmpe for andre unges interesser. Det er unge som gennem ideer og handling, ønsker at gøre Glostrup til en endnu bedre by, at være ung i.

UNGDOMSRÅDET DE UNGES TALERØR

Rådet har igennem sin tid vist sig at kunne repræsentere den brede ungdom i Glostrup - og brugt sine ressourcer i en lang række sager vedrørende unge, som har været med til at skabe store og små forbedringer. Nogle gange snakker vi forbedringer man ikke lægger mærke til i det store billede, fx Klub Øst’s flytning til bedre rammer i Paraplyen i Hvissinge - en ide som er skabt af Rådet gennem dialog med de unge. Andre gange er det store og tydeligere ting som Glostrup Ungdomsråds oprettelse og senere input til videreudvikling af Skaterparken ved Glostrup Stadion.

I forskellige høringer har vi også vist at vi kan være med, senest ved ”Det gode Skoleliv”, hvor vi fik tilføjet et punkt under afsnittet ”den inkluderende skole”.

Rådet vil blive ved med at tale de unges sag og forsøge, at få medindflydelse på områder og tiltag, der vedkommer de unge i Glostrup. Også i de situationer, hvor unge borgere ikke altid har de samme interesser som fx institutionslederne ”de professionelle”. Jeg mener at det ofte er i dette spændingsfelt, at den reelle unge medindflydelse befinder sig samt reel mulighed for at skabe forbedringer.

Anna With og Emeli Ketler fra UR styregruppe til "Battle of the Beats" musikkonkurrence på Glostrup Torv 2013.

VI TAGER HUL PÅ ET NYT KAPITEL

Glostrup Ungdomsråd er i sandhed alle unge i Glostrups talerør og Ungdomsråd. Vi havde under den forrige formand, har under den nuværende og vil have under den fremtidige, et konstant fokus på at kæmpe for at Glostrups unge bliver hørt og taget alvorlig. At der tages hensyn til de unges behov og interesser, at kommunen har fingeren på ungdomspulsen, at de unge har medindflydelse på kommunens tilbud til unge.

Billedet er fra Ungdomsrådets musik arrangement "Battle of the Beats" på Glostrup Torv 2013.