PRIMÆRE OPGAVER

UNGEGUIDENS PRIMÆRE ARBEJDSOPGAVER

Debataften under kommunalvalget 2013 - arrangeret af Glostrup ungdomsråd og Ungeguide, Avi Kremlovski

Ungeguiden er deltidsansat på 17 timer/ugen og virksomhedskonsulent 20 timer/ugen

Koordinering af Ungdomsrådet
Ungeguiden oprettede
Glostrup Ungdomsråd i starten af 2007 og har vedtægtsbestemte forpligtelser i forhold til at løse forskellige praktiske opgaver, fx at fastsætte møder, skrive dagsordener, referater og styre møderne.

Ungeguiden sørger også for at arbejdsformerne i Ungdomsrådets styregruppe, tilgodeser ungekulturen, den brede ungdom samt sikrer de forskellige forpligtelser og funktioner som ungdomsråd. Ungeguiden indkalder sammen med UR formand til styregruppemøde én gang om måneden - og er endvidere ansvarlig for at gennemføre et årligt ungdomsrådsmøde med valg af styregruppe, formand og næstformand.

Ungeguiden er Ungdomsrådets sparringspartner på de politiske processer, foreningsarbejde, lokaldemokrati, formidling, kommunikation, argumentation og forhandling.

Projektleder/Tovholder og Projektvejleder
Ungeguiden er projektleder og tovholder på en lang række tiltag og
arrangementer i Glostrup kommune. Alt sammen i tæt samarbejde med Ungdomsrådet, de professionelle aktører på ungeområdet og lokalsamfundet.

Information og vejledning omkring de lokaldemokratiske spilleregler, sker primært gennem projektarbejdets mange facetter. Ungeguiden vejleder de unge i UR styregruppe omkring projektarbejde og projektledelse - og støtter projekterne op som tovholder og driftsansvarlig på de større projekter og arrangementer.

Battle of the Beats på Glostrup Torv 2013 - arrangeret af Glostrup ungdomsråd og Glostrup ungeguide, Avi Kremlovski

Formidling og kommunikation
Ungeguiden er webredaktør og layouter på hjemmesiden ungiglostrup.dk/ i samarbejde med Ungdomsrådets
webredaktion. Hjemmesiden opdateres løbende, ligesom Ungdomsrådets er meget aktive på facebook, hvor de har mere end 1300 venner. Ungeguiden vejleder bl.a. UR webredaktion omkring webkommunikation, layout og journalistik.

På hjemmesiden dokumentere Ungeguidens og Ungdomsrådets arbejde løbende - det er lige fra mødereferater, høringer og ansøgninger til afsluttede projekter/arrangementer.

ZONE 43 - et 2600 Ungdomsmagasin
ZONE 43 er et magasin skrevet til unge af unge. Redaktør er Jonas Madsen, tidligere formand for Ungdomsrådet, layouter og skribent Camilla Bigum fra ungdomsrådet. Glostrup ungeguide Avi Kremlovski er tovholder på projektet.

Ungeguiden administrerer sammen med formanden for Ungdomsrådet zone-43 facebook side www.facebook.com/bladzone43.

Real Life Studio og musikkonkurrencen "Battle of the Beats"
Ungeguiden er projektleder og tovholder på en lang række tiltag og arrangementer i Glostrup kommune. Alt sammen i tæt samarbejde med Ungdomsrådet og de professionelle aktører på ungeområdet.

Glostrup festival 2016 "Aftenshowet" arrangeret af Glostrup ungdomsråd i samarbejde med Glostrup ungeguide, Avi Kremlovski