PRODUKTIONS-HØJSKOLEN

GLOSTRUP ALBERTSLUND PRODUKTIONSHØJSKOLE

Glostrup Albertslund Produktionshøjskole er konstant i bevægelse, og vi ændrer derfor vores tilbud løbende efter behov. Alligevel er der en klar og gennemgående linie på skolen.

Gensidig respekt for vores forskellighed og fokus på den enkeltes personlige og faglige udvikling er nogle af nøgleordene i skolens pædagogik.

Vi kender hinanden godt, og vi lægger vægt på at eleverne trives godt med hinanden og lærerne. Derfor laver vi aktiviteter på tværs af værkstederne, og tilbyder jævnligt arrangementer udenfor arbejdstiden, og flere gange om året ture af flere dages varighed.