UR 2007

GLOSTRUP UNGDOMSRÅD 2007

Første ungdomsrådsfolder ser dagens lys i soo7.

Møde med Børne- og Kulturudvalget

Den 22. november mødes medlemmer af rådets styringsgruppe og Ungeguiden med Børne- og Kulturudvalget, hvor afsluttede, igangværende og kommende projekter diskuteres.

Arrangement – Street Soccer turnering for Vestegnens klubber

Rådet modtager en ansøgning fra Klubben i Ungdomscenteret, om samarbejde og midler til at skabe et arrangement uden for fodboldturneringen. Rådet bevilger et beløb fra egen kasse til aktiviteter på dagen.

Ansøgning: Aktivitetsbus

Rådet ansøger i samarbejde med Klub varmeværket, om en aktivitetsbus, der primært skal forvaltes af Klub Varmeværket. Ansøgningen er sendt til forvaltningen

Tiltag: Ungiglostrup.dk – Hjemmeside for unge i Glostrup

Den 27. oktober på kulturnatten, publicerer og lancerer ungdomsrådet i samarbejde med Ungeguiden www.ungiglostrup – hjemmesiden for de unge. Herunder problemknuz.dk, som er et pædagogisk og psykologisk rådgivningstilbud for unge i alderen 15 – 25 år.

Arrangement: "Ung i natten" – Glostrup Kulturnat 07

Den 27. oktober er rådet drivkraften bag musik- og aktivitetsarrangementet "ung i natten" til Glostrup Kulturnat. Arrangementet blev gennemført i tæt samarbejde med en lang række relevante aktører. Ungeguiden koordinerede begivenhederne i samarbejde med lederen af Ungdomsklubben i ungdomscenteret.

Ansøgning: "Aftencafé" for unge mellem 18 og 25 år

Den 8. oktober fremsender rådet en ansøgning og et oplæg til forvaltningen om etableringen af pilotprojektet: "Aftencafé" for unge mellem 18 og 25 år i Ungdomscenterets Ungdomsklub. Ideen er at de unge selv skal starte stedet op i samarbejde med klubbens personale. Projektet er inspireret at et lignende tiltag i ungdomspolitikken.

Høring: "Multibane" og "Seniorungdomsskole"

Den 1. oktober bliver rådet hørt i to sager. 1. Multibane ved Ungdomscenteret. Her fremsætter rådet 10 gode argumenter for en multibane ved Ungdomscenteret. 2. En seniorungdomsskole under ungdomsskolen. Rådet argumenterer positivt for et sådant tiltag og fremsætter forslag til hold i skolen.

Indstilling: Glostrup som Danmarks bedste ungdomskommune

Den 23. september indstiller rådet Glostrup til Danmarks bedste ungdomskommune med udgangspunkt i en velbearbejdet ungdomspolitik, der giver de unge reel medindflydelse på de unges trivsel i Glostrup.

Høring: "ændring af udbetaling til boligstøtte"

Den 16. september bliver rådet hørt i forbindelse med "ændringen af udbetalingen til boligstøtten". Rådet stillede forskellige spørgsmål til behandlingen af sagerne - og fremførte forslaget, at kunne være repræsenteret i boligudlejernes bestyrelse, for dermed at sikre den videre udvikling på ungdomsboligområdet

Rådet opretter nye projektgrupper

Den 2. maj opretter rådet tre projektgrupper: 1. Aktivitetsbus i samarbejde med Klub Varmeværket. 2. Etableringen af en aftencafé for unge mellem 15 og 25 år. 3. Kulturnats-arrangement. Ungeguiden indgår i projektgrupperne og vejleder omkring projektarbejde og projektledelse.

Arrangement: Sundhedsdag for unge

Den 12. april skydes den første sundhedsdag for unge mellem 15 og 25 år i gang. Rådet er med til at arrangere og implementere sundhedsdagen i samarbejde med Ungdomscenterets klub og 10’er, Klub Varmeværket, Seksualisterne, Rusnavigatørerne, fitness.dk mfl. Ungeguiden er koordinator på arrangementet. Borgmester Søren Enemark står for åbningen af arrangementet.

Styringsgruppen på tur

Den 20. marts tager rådets styringsgruppe i sommerhus for at arbejde projektorienteret samt for at lære hinanden bedre at kende.

Notat til Klubben i Ungdomscenterets virksomhedsplan

Den 2. marts opfordres rådet af klubbens leder, at bidrage med et notat til ungdomsklubben i Ungdomscenterets virksomhedsplan. Notatet er et forslag til samarbejde omkring genåbning af ungdomsklubfesterne

Arrangement: Glostrup Ungdomsråd etableres

Den 8. februar etablerer Ungeguiden Glostrup Ungdomsråd i samråd med forvaltning og Børne- og kulturudvalget. I alt indmeldes 50 unge. Heraf er 11 i styringsgruppen inkl. formanden Maria Rasmussen. Presseomtale kan læses på www.ungiglostrup.dkprojektarbejde og projektledelse.