UR 2008

GLOSTRUP UNGDOMSRÅD 2008

Ungdomsrådet fik bevilget en fredagscafe for unge mellem 18 og 25 år i Ungdomscenterets ungdomsklub.

Ungdomsrådet med i en ny lærebog om unge og demokrati

Den 1. december udgav Syddansk Universitet i samarbejde med Ungdomsringen bogen "Unge stemmer". Ungdomsrådet har biddraget med indhold til bogen i form af et fokusgruppeinterview om ungdomspolitik og ungdomsråd.

Ungdomsrådet lancerer ny Lørdagscafé - klub for de 18-25 årige

Den 8. november 2008 KL. 18.30, åbnede rådet dørene op for en ny klubcafé på prøve - 6 lørdage. Cafén er et kulturtilbud for unge i Glostrup, som søger fællesskab, netværk og kulturelle oplevelser uden for byens værtshuse.

Kommentar til forslaget om flytning af Knallertkøreskolen til pavillonen i Byparken

Oktober 08. Ungdomsrådet vedlægger argumentation for flytning af Knallertskolen. Rådet støtter forslaget, som opgraderer Knallertkøreskolen til stor fordel for mange unge i byen.

BSU har godkendt ansøgning om aktiviteter til Varmeværkets Aktivitetsbus

September 08. Glostrup Kommune (BSU) har givet grønt lys for indkøb af nye aktiviteter til Varmeværkets Aktivitetsbus. Bussen skal turnere rundt i kommunen til gavn for de unge og motivere dem mod en sundere livsstil med aktiviteter, der ligger ud over det der tilbydes i foreningslivet.

Ansøgningen til kommunen blev udarbejdet af Ungdomsrådet i samarbejde med Varmeværket.

Høringssvar: Besparelser på Ungdomscenteret/Musikskolen

Den 25. september 08. Børne- og Skoleudvalget (BSU) har bedt Ungdomsrådet om et høringssvar vedr. besparelser på Ungdomscenteret/Musikskolen, herunder 10'eren, klubben og ungdomsskolen. Besparelserne er et led i en større sparerunde i kommunen, som træder i kraft 2009-2012. Ungdomsrådet anbefaler ikke de foreslåede besparelser på Ungdomscenteret/Ungdomsskolen.

Ansøgning om aktiviteter til Aktivitetsbus

Den 1. september 2008 ansøger rådet i samarbejde med Varmeværket, om økonomisk støtte til aktiviteter til Aktivitetsbus. Ansøgningen er sendt til forvaltningen.

Glostrup Legene

Den 25. juni deltog rådets styregruppe ved Glostrup Legene med konkurrencer og aktiviteterne: Bungeerun og Sumobrydning. Der var kø på aktiviteterne fra kl. 11.30 til 15.00. Alle fik kamp til stregen.

Styregruppen på tur

Den 24. maj tager rådets nye styringsgruppe i sommerhus for at arbejde projektorienteret og for at lære hinanden bedre at kende

Kommunen godkender rådets ansøgning om en "Seniorklub" 18-25 år

Glostrup kommune godkender i maj 08, rådets ansøgning om en "seniorklub" på prøve i tre måneder (6 lørdage) for unge i Glostrup mellem 18 og 25 år. Pilotprojektet igangsættes efter sommerferien 08.

Rådet dropper ud af Kulturnatten 2008

Efter Kulturnatten sidste år, blev rådet orienteret gennem rygter og forvaltning, om borgere i byen, som ikke ville deltage til kulturnatten på grund af de unges færden. Desuden gik der rygter om en SSP-evaluering af de unges kulturnat, som værende af negativ karakter. Ungdomscenteret valgte med den baggrund, at tilbyde rådet et mindre arrangement med musik i kældersalen.

Rådet takkede nej til tilbudet, da de ikke mente, at lokalet var egnet til lokale bands, diskotek og 6-700 besøgende gæster i løbet af natten. Rådet vurderede at de ikke kunne gennemføre musikteltet alene - uden klubbens relationer til de unge. Derfor valgte rådet helt, at droppe ud af Kulturnatten til fordel for et arrangement senere på året - rettet udelukkende mod unge i Glostrup mellem 15 og 25 år.

Rådet opretter nye projektgrupper

Den 10. april opretter rådet seks nye projektgrupper: 1. Glostrup legene 2. Kulturnatten 3. Ny webredaktion. 4. Fodboldtur 5. Rabataftaler og sponsorer 6. Styringsgruppen i sommerhus. Ungeguiden indgår som sekretær og medaktør på projekterne.

Rådet er repræsenteret ved fællesmødet: Kulturnatten 08

Den 7. april er rådet repræsenteret ved det første Kulturnatsmøde 08. Ungeguiden går ind i Kulturnatsudvalgets 4. styegruppe.

Det årlige ungdomsrådsmøde - valg af formand og styringsgruppe

Den 1. april afholdte rådet deres andet ungdomsrådsmøde. En ny styringsgruppe på 14 unge, heraf syv nye medlemmer, blev dannet. Michael Weiss (19 år) blev rådets nye formand efter Maria Rasmussen.

Rådet er repræsenteret ved Glostrup Legenes fællesmøde

Den 11. marts er rådet repræsenteret ved Glostrup Legenes fællesmøde. Rådet opretter en projektgruppe, som skal stå for en aktivitet til Legene.

Rådet og Ungeguiden er med til debataften om Sundhed i Glostrup

Den 27. februar deltager rådet i en debataften om Sundhed i Glostrup. Rådet fremhæver sundhedsdagen og sundhedsfremmende aktiviteter i Ungdomsskole og klub, som tiltag der fanger de unges interesser på deres præmisser.

Joint Venture: Mini lydstudie til ungdomsskolen

Rådet samarbejder med ungdomsskolen om PC-musik projekt, hvor begge parter bidrager med økonomi til etableringen af PC-musik hold i ungdomsskolen. Ungeguiden er bindeled mellem rådet, ungdomscenteret og musiklærere.

Ungeguiden og U-centerlederen udvikler nyt koncept til U-skolen

Den 12. februar samarbejder Ungeguiden med Ungdomsskolen om sammensætning af indhold, strategi og videreformidling af tilbudene. Ungdomsrådet er med på råd.

Rådet opretter nye projektgrupper

Den 31. januar opretter rådet to nye projektgrupper: 1. Sundhedsdagen 2008. 2. Nyt ungdomsrådsmøde med valg af styringsgruppe og formand. Ungeguiden indgår som sekretær og medaktør på projekterne.

Bestyrelse: Ungdomscenteret

Rådet får en plads i U-centerets bestyrelse (uden stemmeret).