UR 2012

GLOSTRUP UNGDOMSRÅD 2012

Verdensstjernen Rune Gliffberg indvigede skaterrampen - arrangeret af Ungdomsrådet.

Det årlige ungdomsrådsmøde

Torsdag den 13. december afholdte Glostrup ungdomsråd deres store fællesmøde med valg af medlemmer til styregruppen og formandsposten. For sjette år i træk mødtes unge med ideer for at oprette deres styregruppe og sætte rammerne og visionerne for 2013.

Høring - udskolingen

Ungdomsrådet bidrager med en orientering omkring udskolingen i Glostrup.

Ungdomsrådet ser på muligheder for at oprettelse pladeselskab

Ungdomsrådet, Ungeguiden og Ungdomscenteret ser på muligheden for at Rådet, kan oprette et pladeselskab med indspilninger i lydstudiet i ungdomscenteret. Ideen er en udvidelse af lydstudie-projektet i Ungdomscenteret - og skal være med til at skabe en musikkultur i Glostrup, hvor unge kan udvikle sig gennem musikken i fællesskab med andre unge. Ideen behandles af juraen i kommunen - så følg godt med her på siden, når der sker noget nyt i sagen.

Kampagne: 550 officielle medlemmer af Ungdomsrådet

I slutningen af august var Glostrup Ungdomsråd ude og snakke med de unge fra 8. og 9. klasserne på Skovvangskolen, Vestervangskolen og Nordvangskolen. Ungdomsrådet mødte en masse begejstrede og engagerede unge, som både kom med forslag til projekter og støttede op om en bedre ungdomskultur bl.a. ved at blive medlem af Ungdomsrådet. Med den kæmpe opbakning betyder det nu, at Ungdomsrådet har rundet 500 officielle medlemmer.
 

Rådets mærkesag: Glostrups socialområde svigter de unge

”Glostrups Socialområde svigter unge, som har behov for hjælp”. Sådan lyder den klare udmelding fra Ungdomsrådets formand Niclas Møldrup, som efter at være blevet kontaktet af en række unge borgere, samt deres familier har fundet væsentlige problemer ved Glostrups Socialområde.

Anbefaling til kommunalbestyrelsen angående Klub Øst

Ungdomsrådet sender anbefaling til kommunalbestyrelsen vedr. fortsættelse af Klub Øst i Hvissinge. Rådet anbefaler, at ordningen fortsættes, som et permanent tilbud, da behovet synes åbenlyst for alle.

Køb af crosser til ungdomsskolen

Ungdomsrådet indgår aftale med Ungdomsskolen om indkøb af crosser til ungdomsskole-hold. Økonomien deles mellem de to samarbejdspartnere.

Ansøgning om observatørstatus i Glostrup boligforening og Glostrup Idrætsparks bestyrelser

Ungdosrådets sender ansøgninger til relevante bestyrelser i kommunen for at få observatørstatus. Dette fordi Rådet ønskede at tage større del og medansvar i lokaldemokratiet. Det kom derfor som en stor overraskelse for alle i Ungdomsrådets styringsgruppe, da de fik et blankt nej!

Oprettelse af ny skaterrampe i Glostrup

Den 18.01-2012 godkendte kommunalbestyrelsen endeligt rådets ansøgning om etablering af en skaterrampe i Glostrup overfor Vestervangskolen. Marts 2012 stod den klar til indvigelse. Her valgte omkring 125 børn, unge, forældre, politikere og forvaltning, at dukke op og sætte rammen for en underholdende og hyggelig åbning af Glostrup skateboardrampe.

Opgradering af lydstudiet i Ungdomscenteret

I samarbejde med Ungdomsskolen blev der indkøbt nyt udstyr til lydstudiet for at skabe nye tilbud i ungdomsskolen og en bedre kvalitet i optagelserne.