UR 2013

GLOSTRUP UNGDOMSRÅD 2013

Mærk den gode stemnning fra musukkonkurrencen "Battle of the Beats".

Ungdomsrådet melder sig ind i Netværket af Ungdomsråd (NAU)

UR er medlem af NAU, som er en tværpolitisk ungdomsorganisation for demokratiske projekter for unge mellem 13 og 30 år, som ungdomsråd, ungdomshuse og lignende. Her afholdes møder løbende og der er mulighed for at deltage på opkvaliļ¬cerende kurser og styrke erfaringsudvekslingen mellem medlemmerne i det daglige arbejde. NAU er støttet af DUF.

Release party med bandet Jeppe Almskou & the No Notes

Ungdomsrådet arrangerede en stor valgdebat aften med ungeinddragelse og politiker debat, live musik og stand up med Christian Fuhlendorff. Arrangementet var en del af Ungdomsrådets aktiviteter som skal være med til at fremme valgdeltagelsen blandt de unge mellem 18 og 25 år.

Ungdomsrådets ungdomsmagasin ZONE 43 - nu i papirudgave

Ungdomsmagasinet ZONE 43 udgiver valg avis som selvstændigt format i Folkebladet. Indholdet er rettet mod kommunalvalget i kampen om at få de unge til stemmeurnerne til kommunalvalget 2013. Avisen er publiceret i samarbejde med tovholder og Ungeguide Avi kremlovski og redaktionen på Folkebladet.

UR laver samarbejdsaftale med bandet Jeppe Almskou & the No Notes

Ungdomsrådet arrangerede en stor valgdebat aften med ungeinddragelse og politiker debat, live musik og stand up med Christian Fuhlendorff. Arrangementet var en del af Ungdomsrådets aktiviteter som skal være med til at fremme valgdeltagelsen blandt de unge mellem 18 og 25 år.

Stor valgdebat/event aften i salen under Biblioteket

Ungdomsrådet arrangerede en stor valgdebat aften med ungeinddragelse og politiker debat, live musik og stand up med Christian Fuhlendorff. Arrangementet var en del af Ungdomsrådets aktiviteter som skal være med til at fremme valgdeltagelsen blandt de unge mellem 18 og 25 år.

Valgdueller med partiformændene op til kommunalvalget 2013

Ungdomsrådet afholdte valgdueller i Ungdomscenteret op til kommunalvalget med top kandidater til kommunalvalget 2013. Aktiviteten var en del af Ungdomsrådets aktiviteter som skal være med til at fremme valgdeltagelsen blandr de 18-25 årige i Glostrup.

Forslag til aktiviteter der skal fremme valgdeltagelsen blandt de unge

KB vedtog Ungdomsrådets forslag til aktiviteter der skal være med til at få de unge til stemmeboksen den 19. november. Ungdomsrådet sætter aktiviteterne i gang sammen med Glostrup ungeguide den 1. oktober.

Musikkonkurrence - Battle of The Beats

Den 14. september afholdte Ungdomsrådet gratis koncert med 8 bands, danseshow og konkurrencer. Det var et stort set up. Solen skinnede fra en klar sensommer himmel - stemningen var i top - det var en herlig dag på Glostrup Torv - masser af musik og dans - det kunne næsten ikke være bedre. Små 200 gæster valgte at deltage i arrangementet.

13+ fest "Neonparty" i Ungdomscenteret: Ungdomsrådet var arrangører

Den 17. maj afholdte Ungdomsrådet fest i Ungdomscenteret i samarbejde med Ungeguiden for unge mellem 13 og 15 år. Der kom ikke så mange. Men dem som kom havde det super sjovt med masser lege og konkurrencer. Det var alt for Nice :-)

Ungdomsrådet og Folkebladet etablerer nyt 2600 ungdomsmagasin: ZONE 43

Folkebladet og Glostrup Ungdomsråd er gået sammen for at skabe et helt nyt ungdomsmagasin i Glostrup. Det hedder Zone 43 inspireret af buszonen.

Ungdomsrådet med til Ungdomspolitik workshop

Medlemmer af Ungdomsrådets styregruppe var med til kommunens Ungdomspolitik workshop, hvor flere af Rådets ideer til fremtidige projekter kom i spil.

Unge fra Ungdomsrådet med til evaluering af Ungdomspolitikken

Medlemmer af Ungdomsrådets styregruppe var i fokusgruppe interview omkring effekten af Ungdomspolitikken, herunder Ungdomsrådet og Ungeguiden.

Høringssvar: ”Det gode skoleliv” Ved Børne- og Skoleudvalget

Ungdomsrådet synes at oplægget virker gennemarbejdet, fornuftigt og flot. Der tages højde for at forskellige unge, lærer på forskellig måde og man sætter aktivt ind for at holde på elevernes motivation.

Vi er dog lidt bekymret over, hvordan man har tænkt sig at give »et fagligt løft« til eleverne, samtidigt med at man inkluderer mere ”sårbare” elever ind i klassen. Vi håber at lærere og skole bliver klædt på til dette, finansielt såvel som kompetencemæssigt.

De opstillede visioner er meget positive og vi håber midlerne følger med til at de kan føres ud i livet...

Høring Inklusion

(...) Også hos Ungdomsrådet er formand Jonas Madsen glad for processen bag strategien. "En af de ting som jeg var bekymret for, var at man fik for mange forskellige elever ind i en klasse, til at læreren havde kompetencer til at håndterer alles elevers behov", siger Jonas Madsen og konstaterer, at der er blevet lyttet politisk til Ungdomsrådet.

Ungdomsrådet får ny formand

I januar 2013 stoppede Niclas Møldrup, som formand for Glostrup Ungdomsråd. Hans tre årige formandskab har både budt på en solid og stærk opbygning af Ungdomsrådets bagland, spændende events, samt mere alvorlige emner. Ny formand er Jonas Madsen.