UR ANSØGNINGER

UNGDOMSRÅDETS ANSØGNINGER GENNEM TIDEN

Ansøgning: Benyttelse af bygning til kulturaktiviteter

Glostrup ungdomsråd den 20. januar 2014

Glostrup Ungdomsråd vil hermed ansøge Glostrup kommune om lov til at benytte sig af den lille røde murstens bygning, der befinder sig ved siden af Glostrup bibliotek, muligvis med adresse kildevældets allé 1.

Vi forestiller os, at rigtig mange aktører i Glostrup, har budt ind på huset, grundet de få lokaler som er til rådighed i kommunen. Men vi ser helt klart en enestående mulighed for at skabe gode rammer for kulturtilbud og oplevelser til borgerne...

ANBEFALING OM PERMANENT FORLÆNGELSE AF PROJEKT: UC-KLUB ØST

Glostrup, den 18. maj 2012

Glostrup ungdomsråd anbefaler, at UC-KLUB ØST fortsætter i Hvissinge, som et vedvarende tilbud til områdets unge. Det er ungdomsrådets holdning, at der gennem mange år har været et stigende behov for klubaktiviteter i nærom- rådet i Hvissinge. Det reelle medlemstal i UC-KLUB ØST taler sit eget sprog. Rigtig mange unge har valgt at benytte sig af tilbuddet - og de er rigtig glade for muligheden. Vi tror ikke på, at de unge i Hvissinge fremover vil bruge klubben i Ungdomscenteret de dage, hvor UC-KLUB ØST er lukket. Det er os bekendt ikke lykkedes tidligere - og det er heller ikke et hit i mange andre kommuner.

ANSØGNING OM INDKØB AF SKATER U-RAMPE

Glostrup Ungdomsråd, den 19. september 2011

Glostrup Ungdomsråd ansøger hermed om, at anvende midler fra tillægsbevillingenRampe på trekantsområdet ved hallerne overfor Vestervangskolen.

Baggrund for ansøgningen. Oprettelsen af en Skater U-Rampe i Glostrup, har været et stort ønske fra rigtig mange unge i byen igennem flere år - og bakkes op af en lang række kommunale aktører på Ungeområdet. Emnet har været på Rådets dagsorden siden 2010 - og vi var meget tæt på at hente en brugt Skater U-Rampe den 15. september 2011, som Rådet fik tilbudt fra Herlev kommune...

ANSØGNING OM EN PLADS MED OBSERVATØRSTATUS I GLOSTRUP IDRÆTSPARKS BESTYRELSE

Glostrup Ungdomsråd  den 19. september 2011

Glostrup kommunale ungdomsråd ansøger hermed om, at få en repræsentant med i Glostrup Idrætsparks bestyrelse med observatørstatus og mulighed for at få relevante sager på dagsordenen. Dette blev besluttet på Rådets styrings- gruppemøde den 1. september 2011. Rådet er allerede med i Ungdomscenterets bestyrelse, hvor vi har været repræsenteret og deltaget aktivt siden 2007 - også med observatørstatus.

ANSØGNING OM EN PLADS MED OBSERVATØRSTATUS I GLOSTRUP BOLIGSELSKABS ORGANISATIONSBESTYRELSE

Glostrup Ungdomsråd  den 19. september 2011

Glostrup kommunale ungdomsråd ansøger hermed om, at få en repræsentant med i Glostrup Boligsselskabs bestyrelse, som har observatørstatus med mulighed for at få sager på dagsordenen. Dette blev besluttet på Rådets styringsgruppemøde den 1. september 2011. Rådet er allerede med i Ungdomscenterets bestyrelse, hvor vi har været repræsenteret og deltaget aktivt siden 2007 - også med observatørstatus.

Hvad er Glostrup kommunale ungdomsråd? Glostrup ungdomsråd blev...

GENETABLERING AF UNGDOMSFESTER I GLOSTRUP

Glostrup Ungdomsråd, den 13. december 2010 

Vi ansøger hermed Glostrup kommune om at genetablere ungdomsfesterne i Glostrup for målgruppen 13i samarbejde med Glostrup Ungdomsråd og Ungeguiden, som vil stå for koordineringen og samarbejdet med forvaltningen og de kommunale aktører. Teen Club har mere end 10 års erfaring med  ungdomsfester. 

Den sidste kommunale ungdomsfest i Glostrup blev afholdt i 2003. Det er således snart 8 år siden, at de  unge i Glostrup har haft mulighed for at mødes til fester under organiserede og trygge rammer...

Ansøgning: Øvelokale for lokale bands

Glostrup ungdomsråd, Glostrup den 3. april 2010

Glostrup ungdomsråd ansøger hermed kommunen om tilladelse til at anvende lokalet på 1. sal i forlængelse af Musik- skolen til et combo-lokale og øvelokale for lokale bands. Vi har igennem de seneste tre år været i løbende dialog med Musikskolen om behovet og muligheden for at etablere et øvelokale på lejebasis til de lokale bands i byen.

Både Musik- skolen og Ungdomsrådet har kendskab til lokale bands og potentielle bands, som efterspørger et tilbud, hvor man kan dyrke interessen for Live musik...

Anbefaling vedr. længere sæsonåbning i Ungdomsskolen

Glostrup Ungdomsråd, den 09. september 2010

Glostrup ungdomsråd har igen taget ungdomsskolens sæsonåbning op på dagsordenen til et styringsgruppemøde, onsdag den 1. september 2010. Her blev det diskuteret om Ungdomsskolen har taget Forvaltningens anmodning om omprioritering alvorligt, da skolen først starter til november.

Vi mener ikke at det løser nogen af de ting, som vi gjorde opmærksomme på i tidligere brev til Børne- og Skoleforvaltningen – og ser man på vores nabokommuner, så får de unge et langt bedre tilbud end vores unge...

Anmodning om forlængelse af sæsonen på Ungdomsskolen

Glostrup ungdomsråd, den 3. april 2010

Vi skriver dette brev på vegne af de unge, som går i ungdomsskole i Ungdomscenteret. Vi har modtaget flere henvendelser fra elever i Ungdomsskolen, som er utilfredse med, at skolen allerede lukker den 31. marts 2010. De kan ikke forstå, hvorfor skolen ikke holder åbent indtil sommerferien, ligesom mange af nabokommunerne.

Hvorfor skal Glostrups unge snydes for en ordentlig åbningssæson? - når aktiviteterne er de eneste alternative fritidstilbud...

Indstilling til Ungdomskommune-prisen 2009

Glostrup Ungdomsråd, den 14. oktober 2009

Vi indstiller hermed Glostrup kommune til “Ungdomskommuneprisen 2009” for tredje år i træk. I fokus er stadigvæk Glostrup Ungdomspolitik, som har været med til at gøre Glostrup til en bedre by, at være ung i. Med oprettelsen af Glostrup ungdomsråd i starten af 2007, fik de unge i byen en klar stemme med reel medbestemmelse og medansvar på områder, som har de unges bevågenhed. Rådet repræsenterer alle unge i Glostrup mellem 15 og 25 år - og er i dag en proaktiv aktør på store dele af ungeområdet...

ANSØGNING: AKTIVITETSUDSTYR TIL AKTIVITETSBUS

Glostrup Ungdomsråd, den 23. september 2008

Ungdomsrådet har siden 2007, været i dialog med Klub Varmeværket om at gennemføre ungdomspolitik-projektet: “Aktivitetsbus” under emnet “Fritid”.  Varmeværket har i mellemtiden indkøbt bussen, som nu står klar til at turnere rundt i kommunen til gavn for alle unge i målgruppen. Varmeværket har selv lidt udstyr, men mangler forskellige materialer, som er nødvendige - spændende og tidssvarende de unges kultur. Det er aktiviteter, der vil udvide unges muligheder for motion og velvære - og som ligger udover det der tilbydes i foreningslivet.

Ansøgning: ”Seniorklubber” for unge mellem 18 og 25 år.

Glostrup Ungdomsråd.den 8. oktober 2007

Rådet ansøger hermed, i samarbejde med Klubben i Ungdomscenteret og Klub Ejby, om midler til etablering af to ”seniorklubber” på prøve i tre måneder. Det vil sige et kort pilot- projekt, som afsluttes med to selvstændige evalueringer af forløbet. Målgruppen er den brede ungdom i Glostrup, hvorfor der er behov for mere end én seniorklub, som hver især har noget særligt at tilbyde de unge - pædagogisk, socialt og kulturelt.