UR HØRINGER

UNGDOMSRÅDETS HØRINGER GENNEM TIDEN

Input: Ungdomsrådet bidrager med input til 10. klasse ungdomsmiljø

Glostrup Ungdomsråd – 2017 

Efter vores høring vedr. flytningen af Ungdomscenteret, fik vi mulighed for at indsende forslag til 10. klasse ungdomsmiljø - der i 2018 flytter til Vestervangsskolen. Forslaget blev behandlet i styringsgruppen omkring den nye 10. klasse.

Høringssvar: ”Det gode skoleliv” Ved Børne- og Skoleudvalget

Glostrup Ungdomsråd – 25.02.2013 

Ungdomsrådet synes at oplægget virker gennemarbejdet, fornuftigt og flot. Der tages højde for at forskellige unge, lærer på forskellig måde og man sætter aktivt ind for at holde på elevernes motivation.

Vi er dog lidt bekymret over, hvordan man har tænkt sig at give »et fagligt løft« til eleverne, samtidigt med at man inkluderer mere ”sårbare” elever ind i klassen. Vi håber at lærere og skole bliver klædt på til dette...

Høringssvar: Udskolingen i Glostrup skole

Glostrup Ungdomsråd, den 3. december 2012

Ungdomsrådet synes som udgangspunkt, at materialet og konceptet virker godt gennemarbejdet – og at det ser rigtig spændende ud for de unge. Glostrup ungdomsråd har følgende kommentarer til materialet:

Er det mulig at skifte linje efter skole start? (Der står i den uddybende beskrivelse, at der lægges en strategi for eventuelt omvalg- hvad?)...

HØRINGSSVAR: BESPARELSER I UNGDOMSCENTERET

Glostrup Ungdomsråd, den 25. september 2008

På mødet den 24. september, havde Ungdomsrådets styringsgruppe høringssvaret til BSU på dagsordenen. Her gennemgik vi forslagene til besparelser på Ungdomscenteret og musikskolen, herunder 10’eren, klubben og ungdomsskolen. Der var fuldstændig enighed og opbakning i gruppen om nedenstående svar på høringen.

HØRINGSSVAR. Vi er godt bekendt med de besparelser, som kommunen skal i gang med i løbet af den kommende periode. Vi er også godt klar over, at besparelserne er nødvendige og at alle institutioner i Kommunen skal bidrage...

KOMMENTAR TIL FORSLAGET OM KNALLERTKØRESKOLENS FLYTNING

Glostrup ungdomsråd den 09. oktober 2008

På rådets styringsgruppemøde den 30. september 08 var sagen på dagsordenen. Alle i gruppen var enige om, at bakke op om forslaget og formulere argumenter for, hvorfor det er en god idé, at flytte Knallertkøreskolen til Pavillonen i Byparken.

Knallertkøreskolen er det største hold i Ungdomsskolen og betyder utroligt meget for de unge i Glostrup. Knallert-kørekortet er for mange det første step...

Etablering af Multibane ved Ungdomscenteret

Af Glostrup Ungdomsråd den 28. sep. 2007

Glostrup Ungdomsråd har allerede haft emnet på dagsordenen til et styringsgruppemøde i marts 2007. Her stod det klart, at parkeringspladsen uden for centeret, burde omdannes til en Multibane til gavn for alle Glostrups unge – særligt brugerne af Ungdomscenteret, som rummer mange unge, både om dagen og aftenen. Sagt på en anden måde, så virker området udenfor centeret trist og meget lidt ungevenligt. Der er ikke mulighed for megen aktivitet på en kedelig parkeringsplads. Rådet har været i dialog med 10’eren og klubben, som kun kan bekræfte, at behovet for en multibane på parkeringspladsen er til stede...

Høring: Ungdomscenterets fritidsundervisning

Glostrup Ungdomsråd den 28. sep. 2007

Glostrup Ungdomsråd har haft ideen om en Senior ungdomsskole på dagsordenen til et styringsgruppemøde i sep. 2007.  Rådet kom med en række forslag til hold i Senior ungdomsskolen, som kunne være interessante for målgruppen 18-25 år.

Som udgangspunkt er idéen rigtig god. En bekymring er dog, hvorvidt behovet for en Senior ungdomskole reelt er til stede men det må komme an på en prøve! Det vil samtidig være en stor udfordring, at kommunikere tilbudene ud til målgruppen, så de bliver bekendte med de nye hold...

Høring. Udbetaling af boligstøtte gennem boligselskaberne

Glostrup ungdomsråd, den 22. august 2007  

Glostrup Ungdomssråd har drøftet ændringerne af administrationen af boligstøtten fra kommunen til boligselskaberne på et styringsgruppemøde, torsdag den 16. august. Nogle tanker som vi gjorde os var bl.a. at der ikke står beskrevet en tredje part, som lejerne kan henvende sig til, hvis der opstår problemer mellem boligselskabet og lejeren imellem. Opstår der f.eks. uoverensstemmelser de to parter imellem, er det vigtigt at en tredje part kan træde ind og betragte situationen udefra.

Sagt på en måde, kan vi ikke læse ud af dokumentet, at der findes et sted...