UR WEB PORTALER

UR WEBPORTALER/SOCIALE MEDIER

UR HJEMMESIDE

ZONE 43/FOLKEBLADET

ZONE 43/FOLKEBLADET

UR FACEBOOK

UR FACEBOOK

UR YOUTUBE KANAL

HJEMMESIDE FOR DE UNGE I GLOSTRUP

WWW.GLOSTRUPUNGDOMSRAAD.DK - EN 2600 HJEMMESIDE FOR DE UNGE

UR har siden 2007 haft deres egen hjemmeside som løbende opdateres og administreres sammen med Glostrup Ungeguide. Det er stedet hvor alt er samlet et sted til de unge mellem 15 og 25 år. Her kan unge og andre med interesse i de unge - finde en masse relevant info, rådgivning og få viden om UR arrangementer og tilbud, ideer og muligheder. Det er også her at UR dokumenterer deres virke på ungeområdet.

Hjemmesiden understøttes af UR facebook.

ZONE 43 HJEMMESIDE PÅ FOLKEBLADET

ZONE 43 FINDER DU PÅ FOLKEBLADETS HJEMMESIDE -  WWW.FOLKEBLADET.DK

2600 Ungdomsmagasinet Zone 43 har deres egen side på ungiglostrup.dk som henviser til Zone 43 officielle hjemmeside, placeret  under Folkebladets webportal. Hjemmesiden fungerer som Zone 43 elektroniske platform/avis som løbende opdateres af Zone 43 Redaktionen samt Glostrup Ungeguide, særligt i de perioder, hvor der udkommer en trykt version af magasinet.

UNGDOMSRÅDET OG ZONE 43 PÅ FACEBOOK

UR er meget aktive på facebook, som er de unges foretrukne kommunikations platform. Facebooksiden opdateres dagligt af UR Redaktionen og Glostrup ungeguide. Der arbejdes på at lave indhold som fører brugerne videre til UR hjemmeside for yderligere information og viden omkring emnerne. Siden har ca. 1300 venner og er blevet UR’s vigtigste formidlingskanal direkte til målgruppen.

På samme vis har Zone 43 webredaktion oprettet en facebookside som understøtter hjemmesiden. Pt. er der ca. 150 likes og der arbejdes fremadrettet på at udvide dette antal. Målet er 400 likes inden 2015.

UNGDOMSRÅDETS YOUTUBE KANAL

MERE 50 VIDEOFILM PÅ YOUTUBE

UR har produceret ca. 50 videofilm som er lagt ud på UR Youtube kanal. Videofilm er det stærkeste formidlingsmedie på nettet - og der er også flere tusinde som allerede har klikket sig ind på de forskellige videoer. UR vil fortsat benytte dette medie og lægge film ud på youtube, særligt i forbindelse med Zone 43 indlæg.