UR UROLIG

Ungdomsrådet urolig for bogligt svage elever

Artiklen er hentet fra Folkebladet og skrevet af Mads Orry - 2013

Lockouten er ifølge formand for Ungdomsrådet i Glostrup en rigtig svær situation og meget følelsesladet for begge sider. - En ting som jeg hæfter mig særligt ved, er at hvis konflikten kører så længe, at det går ud over eksamenerne, så får eleverne deres standpunktskarakterer som eksamenskarakterer. Det vil være rigtig trist. For hermed tror jeg at man dermed igen giver et lille omend vigtigt forspring til de bogligt stærke elever, i forhold til de kreative og fysisk stærke elever, siger Jonas Madsen.

- På den måde at forstå, at boglige elever, måske har nemmere ved at klare sig godt i standpunktskarakterne og i løbet af året end en aktiv elev. Denne elev vil nemlig typisk være stærkere i et projektforløb, sådan som den afsluttende prøve for Folkeskolen er. Her er det en fordel at være kreativ, tænke resultatorienteret og aktivt. Igen er det statsministerens "lille Emil" der får et forspring og "fodbold Brian" der taber, for at bruge statsministerens åbningstale som forbillede.